Monday, December 7, 2009


بسم الله الرحمن الرحيم

Menjawab kepada soalan akhi Hasif merangkap sahabat sekuliyah ana yang bertanyakan tentang zikir Qalbi.insyaAllah,ana akan cuba menghuraikan sedikit tentang maQam zikir ya'ni peringkat-peringkat zikir.ana terang ringkas je lah.mudahah-mudahan walaupun sikit,tapi bermanfaat kepada kita semua.sesungguhnya perbandingan pengetahuan Allah Ta'ala dengan hambaNya amatlah jauh berbeza.seperti yang tercoret di dalam mushaf Quran yang berbunyi;

قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدادا


katakanlah Muhammad,seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku,maka pasti habislah lautan itu sebelum habisnya penulisan kalimat-kalimat Tuhanku,meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu(pula).(surah al kahfi ayat 109)

Zikir secara umumnya ialah apa sahaja amalan dan perbuatan zhohir dan batin yang membawa seseorang itu kepada mengingati Allah. Amal ibadat dan perbuatan sama ada yang zhohir atau batin yang berlandaskan hukum syarak yang dikerjakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri dan mendapat keredhoan Allah dikatakan ianya sebagai zikir. Ini adalah kerana zikir itu terbahagi kepada beberapa bahagian dan martabat seperti Zikir Anggota, Zikir Lisan, Zikir Qalbi dan Zikir Sir serta Zikir yang tenggelam dalam Mazkurnya.zikir juga di sebut di dalam mushaf Quran yang berbunyi;

الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكرالله الا بذكرالله تطمئن القلوب

(iaitu)orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah.Ingatlah,hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram.


Ayat diatas menunjukkan kepada kita betapa perlunya seorang hamba itu membasahi lisannya dengan berzikir.

Tingkatan Pertama:Zikir Lisan

Tuntutan untuk melakukan Zikir ini adalah sangat-sangat ditekankan sebagai senjata dan alat pencuci jiwa semasa dan sepanjang perjalanannya menuju kehampiran. Walaupun lalai atau merasa pahit dan berat untuk berzikir, mereka digalakkan juga untuk mengistiqamahkan Zikir Lisan ini mengikut awarid dan bilangan-bilangan tertentu.Lidah yang digunakan untuk berzikir sekurang-kurangnya dapat mengelakkannya daripada mengumpat-umpat dan mengeji orang lain atau ucapan yang sia-sia atau lagho.Inilah wajah-wajah kemuliaan yang dikurniakan Allah kepada mereka yang berzikir walaupun hatinya lalai. Kemampuan untuk berzikir secara lisan tanpa hudur hati ini hendaklah disyukuri agar nanti mendapat kurnia dan anugerah Allah.

Dengan kemuliaan kurnia Allah yang sedikit dan kelebihan yang ada pada orang yang bersyukur inilah, maka Muallif (Sheikh Ibni Athoillah As-Kanddari) mendatangkan kalam hikmahnya yang seterusnya sebagaimana berikut;

Maka mudah-mudahan bahawa diangkatkan oleh Allah akan dikau daripada Zikir(lisan) serta diperoleh lalai kepada Zikir serta diperoleh jaga(Yaqozhoh).

Keterangan:

Maka mudah-mudahan bahawa diangkatkan oleh Allah akan dikau daripada Zikir serta diperoleh lalai kepada Zikir serta diperoleh jaga(Yaqozhoh) dengan LathifNya dan InayahNya kerana bahawasanya jaga itu ingat hati daripada mengantuk ghoflah dan tidur juhalah kepada Hadirat Al-Wafah(sempurna sebagai seorang hamba) dan Adab Al-Khidmat. Dia sanalah berpindah ia daripada zikir lisan daripada zikir qalbi yang Hudur daripada melazimkan dia (zikir lisan).

Tingkatan Kedua:Zikir Qalbi

Apabila seorang hamba mengistiqamahkan dan sentiasa bersyukur dengan Zikir Lisan mereka, Insya Allah.... Allah Yang Maha Lemah Lembut dengan pertolongan dan limpah kurniaNya akan mengangkatkan martabat Zikir Lisan mereka kepada Zikir Yaqzhoh.Dengan Zikir Yaqzhoh ini, hati hamba yang sebelum ini lalai atau ghoflah dengan gangguan-gangguan keduniaan akan terjaga dan tersedar untuk mula melihat kepada hakikat Zikir Lisan serta segala suatu yang lain.Mata hati yang sebelum ini tertutup sewaktu berzikir akan terbuka untuk memandang Keesaan dan Keagungan Allah. Zikir-zikir lisan yang diucapkan akan terlancar dan bergerak selari dengan gerakan hati di samping dapat merasai makna-makna dan rahsia zikir mengikut kadar yang dikurniakan Allah.

Hati yang sebelum ini, buta dan jahil dengan hakikat dan makrifat mula mengenali dan memahami makna-makna di Alam Malakut yang terpancar pada zhohir sesuatu.Mereka dapat melihat akan hikmah dan pengajaran di sebalik sesuatu yang zhohir yang mendatangi mereka. Hiduplah hati atau jiwa mereka menuju ke Hadirat Al-Wafah yang akan menyempurnakan kebersihan hati untuk layak dipanggil sebagai seorang hamba dengan tahu melaksanakan adab-adab kehambaan dan adab-adab Ketuhanan dengan pelbagai hal-ahwal hati yang merujuk kepada kepatuhan dan ketundukkan yang penuh dengan kesedaran batin.

Dengan sebab inilah Zikir serta jaga ini dinamakan juga sebagai Zikir Qalbi kerana hidup hati itu dengan mengingati dan memandang Allah pada setiap kali memandang "ghair" atau sesuatu yang zhohir; sedar dan terjaga hati itu untuk mengenal dan memahami akan hakikat bagi segala sesuatu.Dengan Zikir Qalbi inilah, bermulalah satu perjalanan hati untuk meneroka dan memasuki alam-alam batin atau alam-alam rahsia atau Alam Ketuhanan Yang Maha Tinggi. Dan dengan kerana inilah diisyaratkan pula Muallif (Sheikh Ibni Athoillah As-Kanddari) sebagai menyambung dalam kalam hikmahnya yang seterusnya sebagaimana beriknya;

Dan daripada zikir serta diperolehi jaga (Zikir Yaqozhoh) kepada zikir serta wujud Hudur serta Allah (Zikir Sir).


Keterangan:

Dan daripada zikir serta diperolehi jaga pada zikir serta oleh Hudur serta Allah. Dan adalah Hudur kepada mereka itu iaitu Hudur dengan Haq Taala tatkala ghaibnya daripada sekelian pancaindera dan daripada memandang agyar. Dan dalam Maqam ini berpindah ia daripada Zikir Qalbi kepada Zikir Sir.Zikir Sir itu ghaib ia daripada barang yang lain daripada Mazkor.

Tingkatan Ketiga:Zikir Sir


Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha Penyayang lagi maha Mengasihi akan hambaNya.Maka dengan KasihNya yang maha tinggi lalu Allah Ta'ala mengangkatkan Maqam Zikir Qalbi seorang hamba pilihanNya kepada tingkat yang seterusnya iaitu Zikir Sir.Zikir Sir ini merupakan Zikir yang telah datang kehadiran hati serta Allah. Dan Zikir ini juga merujuk kepada kehadiran Rahsia diri yang terpendam sebelum ini. Hidup Sirnya dengan TuhanNya di mana seluruh ingatan, seluruh pandangan(syuhud) dan seluruh "rasa" tertumpu kepada Yang Haq. Ingat dengan Yang Haq; Syuhud kepada Yang Haq dan "merasa" dengan Yang Haq. Dengan kata lain, seluruh anggota badan yang zhohir dan batin sentiasa dalam keadaan Zikir

Ini adalah kerana,jiwa atau hati hamba telah hapus atau hilang atau qhaib daripada pengaruh pancaindera dan memandang kepada Agyar pada pihak tidak diiktibarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang diucapkan; malah setiap hal-ahwal zhohir mereka adalah merupakan Zikir kerana mereka tidak melihat sesuatu itu melainkan dilihatNya Allah dan tidaklah mereka dilakukan sesuatu perbuatan atau amalan melainkan dengan "perintah" yang datang dari Allah.

Sungguhpun demikiannya hal keadaan hati yang sentiasa ingat akan kehadiran Allah dalam tiap-tiap sesuatu itu berzikir dan berzikir dengan Sirnya, namun ianya belum sampai kepada puncak kesempurnaannya yang Hakiki. Hati ini masih melihat dan memandang kepada dirinya sendiri, hati ini masih terpesona dengan keajaiban rahsia dirinya di mana hal ini menunjukkan bahawa masih ada lagi wujud yang lain iaitu dirinya.walaubagaimanapun Allah Ta'ala lebih mengetahui akan rahsia di sebalik zikir itu.

Tingkatan Keempat:Maqam Kesempurnaan


Setelah melalui hal-ahwal atau Maqam Zikir serta Hudur atau disebut juga sebagai "Zikir Sir", seorang hamba dengan limpah kurnia Allah akan diipndahkan pula kepada Zikir Yang Ghaib dalam MazkurNya atau disebutkan juga sebagai "Ghaib Zikirnya dalam Zikir" atau "Zikir dengan Mazkur" pada pihak hilang atau ghaib diri/hati yang berzikir dalam Hakikat Zikir iaitu Allah. Maqam ini adalah merupakan puncak atau tingkat tertinggi bagi mereka yang seakan mabuk dengan TuhanNya Yang Ampunya Zikir. Keadaan ini digelar juga Fana dalam Fana di mana hilang segala rusum dan isyarat. Apa yang wujud ialah Wujud Yang Hakiki yakni Allah semata-mata.

Dari keterangan dan perbincangan seperti yang telah disentuh sebelum ini, sekiranya kita dapat menangkapi kefahamannya, jelaslah bahawa bagi setiap tingkat Zikir itu menunjukkan hal-ahwal hati/diri atau yang menyatakan Maqam kedudukan hamba dengan TuhanNya.Sebagai merumuskannya..

Keterangan oleh Pengarang Kitab Hikam;

Dan pada ketika itu

dalam Zikir Lisan itu Maqam orang orang yang ahli Ghoflah daripada segala orang awam.

Dan Maqam Zikir Lisan dengan jaga Qalbi itu Maqam orang yang Ahli Suluk.

Dan Maqam Zikir Dalam Hadirat Mazkur itu Maqam Al-Khowas

Dan Maqam Al-Ghaib Dalam Mazkur dari pada Zikir itu Maqam Khowasul-Khowas, orang yang alhi Fana 'An Fana.

Keterangan dalam Suluk:


Apa hal pun guru suluk memberi peringatan bahawa, tidaklah patut bagi mereka yang berada pada maqam-maqam yang terkebawah mengamalkan zikir-zikir Maqam yang di atasnya. Umpama seorang awam yang ahli ghoflah...kerana terlalu ingin cepat sampai kepada Maqam tertinggi meninggalkan Zikir Lisan dan terus berzikir dengan Zikir Sir iaitu "Hu Hu". Bandingannya seperti seorang yang memakai pakaian orang lain yang tidak sepadan/sepatutnya dengan saiz tubuhnya. Baju atau jubah yang saiznya besar jika dipakaikan pada tubuh yang kecil, maka akan tampaklah kejanggalannya. Bukankah ini satu amalan atau usaha perbuatan yang menunjukkan "kurang berakalnya" si pemakai. Menunjukkan amalan atas dorongan nafsu semata-mata dan biasanya ia tak akan bertahan lama(tidak istiqamah).

Apa yang perlu dan patut dilakukan ialah tetap pada halnya atau maqamnya dan melaksanakan hak dan adab-adab hal atau maqam tersebut di mana mereka menetap/duduk sehinggalah mereka diperintahkan untuk berpindah kepada maqam-maqam yang lain. Inilah sebahagian kecil daripada adab-adab bagi mereka yang berzikir.masih tergiang ditelinga ana kata-kata nasihat abah dan ibu ana tentang ini.katanya,zikir ini umpama mencuci baju betul-betul di tempat yang terkena kotoran.bukannya mencuci secara kasar atau secara rambang.begitu juga jika kita berbuat dosa kepada Allah Ta'ala,kita akan solat taubat dan beristiqfar.nampaknya setakat ini sahajalah ana mampu terangkan.apa pun ana mengundur diri dulu.salam

Monday, November 16, 2009

25 nasihat Luqmanul Hakim

1.Wahai anakku:ketahuilah,sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam,banyak manusia yang karam ke dalamnya.bila engkau ingin selamat,agar jangan karam,layarilah lautan itu dngan SAMPAN yang bernama TAQWA,ISInya ialah IMAN dan layarnya adalah TAWAKKAL kepada ALLAH.
2.Orang2 yang sentiasa menyediakan dirinya untuk menerima nasihat,maka dirinya akan mendapat penjagaan dari Allah.Orang yang insaf dan sedar setelah menerima nasihat orang lain,dia akan sentiasa menerima kemuliaan dari Allah juga.

3.Wahai anakku,sandainya ibu bapamu marah kepadamu kerana kesilapan yang dilakukanmu,maka marahnya ibu bapamu adalah bagaikan baja bagi tanam-tanaman.

4.Wahai anakku,orang yang merasa dirinya hina dan rendah diri dalam beribadah dan taat kepada Allah,maka dia tawaddu' kepada Allah,dia akan lebih dekat kepada Allah selalu berusaha menghindarkan maksiat kepada Allah.

5.Jauhkan dirimu dari berhutang,kerana sesungguhnya berhutang itu boleh menjadikan dirimu hina di waktu siang dan gelisah di waktu malam.

6.Dan selalulah berharap kepada Allahtentang sesuatu yang menyebabkan untuk tidak menderhakai Allah.Takutlah kepada Allah dengan sebenar benar takut(taqwa),tentulah engkau akan terlepas dari sifat berputus asa dari rahmat Allah.

7.Wahai anakku,seorang pendusta akan lekas hilang air mukanya kerana tidak dipercayai orang dan seorang yang telah rosak akhlaknya akan sentiasa banyak melamunkan hal2 yang tidak benar.Ketahuilah,memindahkan batu besar daripada tempatnya semula itu lebih mudah daripada memberi pengertian kepada orang yang tidak mahu mengerti.

8.Wahai anakku,engkau telah merasakan betapa beratnya mengangkat batu besar dan besi yang amat berat,tetapi akan lebih lagi daripada semua itu,adalah bilamana engkau mempunyai tetangga(jiran) yang jahat.

9.Wahai anakku,janganlah engkau mengirimkan orang yang bodoh sebagai utusan.Maka bila tidak ada orang yang cerdik,sebaiknya dirimulah saja yang layak menjadi utusan.

10.Jauhilah sifat dusta,sebab dusta itu mudah dilakukan,bagaikan memakan daging burung,padahal sedikit sahaja berdusta itu telah memberikan akibat yang berbahaya.

11.Wahai anakku,bila engkau mempunyai dua pilihan,takziah orang mati atau hadir perkahwinan,pilihlah untuk menziarahi orang yang mati,sebab ianya akan mengingatkanmu kepada kampung akhirat sedangkan menghadiri pesta perkahwinan hanya mengingatkan dirimu kepada kesenangan duniawi sahaja.

12.Janganlah engkau makan sampai kenyang yang berlebihan,kerana sesungguhnya makan yang terlalu kenyang itu adalah lebih baiknya bila makanan itu diberikan kepada anjing sahaja.

13.Wahai anakku,janganlah engkau langsung menelan sahaja kerana manisnya barang dan janganlah langsung memuntahkan saja pahitnya sesuatu barang itu,kerana manis belum tentu menimbulkan kesegaran dan pahit itu belum menimbulkan kesengsaraan.

14.Makanlah makananmu bersama-sama dengan orang yang taqwa dan musyawarahlah urusanmu dengan para 'alim ulamak dengan cara meminta nasihat dari mereka.

15.Wahai anakku,bukanlah satu kebaikan namanya bilamana engkau selalu mencari ilmu tetapi engkau tidak pernah mengamalkannya.Hal itu tidak ubah bagaikan orang yang mencari kayu bakar,maka setelah banyak ia tidak mampu memikulnya,padahal ia masih mahu menambahkannya.

16.Wahai anakku,bilamana engkau mencari sahabat sejati,maka ujilah terlebih dahulu dengan berpura-pura membuat dia marah.Bilamana dalam kemarahan itu dia masih berusaha mengingatkan kamu,maka bolehlah engkau mengambil dia sebagai sahabat.Bila tidak demikian,maka berhati-hatilah.

17.Selalulah baik tuturkata dan halus budibahasamu serta manis wajahmu,dengan demikian engkau akan disukai orang melebihi sukanya seseorang terhadap orang lain yang pernah memberikan barang yang berharga.

18.Wahai anakku,bila engkau berteman,tempatkanlah dirimu padanya sebagai orang yang tidak mengharapkan sesuatu daripadanya.Namun biarkanlah dia yang mengharapkan sesuatu darimu.

19.Jadikanlah dirimu dalam segala tingkahlaku sebagai orang yang tidak ingin menerima pujian dan mengharap sanjungan orang lain kerana itu adalah sifat riyak yang akan mendatangkan cela pada dirimu.

20.Wahai anakku,janganlah engkau condong kepada urusan dunia dan hatimu selalu disusahkan oleh dunia saja kerana engkau diciptakan Allah bukanlah untuk dunia sahaja.Sesungguhnya tiada makhluk yang lebih daripada orang yang terpedaya dengan dunianya.

21.Wahai anakku,usahakanlah agar mulutmu jangan mengeluarkan kata2 yang busuk dan kotor serta kasar,kerana engkau akan lebih selamat bila berdiam diri.Kalau berbicara,usahakanlah agar bicaramu mendatangkan manfaat bagi orang lain.

22.Wahai anakku,janganlah engkau mudah ketawa kalau bukan kerana sesuatu yang menggelikan,janganlah engkau berjalan tanpa tujuan yang pasti,janganlah engkau bertanya sesuatu yang tidak ada guna bagimu,janganlah mensia-siakan hartamu.

23.Barangsiapa yang penyayang tentu akan disayangi,sesiapa yang pendiam akan selamat daripada berkata yang mengandungi racun,dan sesiapa yang tidak dapat menahan lidahnya dari berkata kotor tentu akan menyesal.

24.Wahai anakku,bergaulah rapat dengan orang yang 'alim lagi berilmu,perhatikanlah kata nasihatnya kerana sesungguhnya sejuklah hati ini mendengarkan nasihatnya,hiduplah hati ini dengan cahaya hikmah dari mutiara kata2nya bagaikan tanah yang subur lalu disirami air hujan.

25.Wahai anakku,ambillah harta dunia sekadar keperluanmu sahaja,dan nafkanlah yang selebihnya untuk bekalan akhiratmu.Janganlah engkau tendang dunia ini ke keranjang atau bakul sampah kerana nanti engkau akan menjadi pengemis yang membuat beban orang lain.Sebaliknya janganlah engkau peluk dunia ini serta meneguk habis airnya kerana sesungguhnya yang engkau makan dan pakai itu adalah tanah belaka.Janganlah engkau bertemankan dengan orang yang bersifat talam dua muka,kelak akan membinasakan dirimu.

Tuesday, November 10, 2009

Kehidupan Malaysia dan Jordan
(Baca mengikut lahjah Perak Pio)

Dulu ada ketupat lemang,
Sekarang buluh pun tak "mandang"

Dulu malam memang "pantang",
Sekarang malam macam siang

Dulu jalan sorang-sorang,
Sekarang murokib keliling pinggang

Dulu katil beso macam untuk 2 orang,
Sekarang katil kongsi dengan orang

Dulu tengok filem melayu je "medang",
Sekarang semua filem arab je "manjang"

Dulu petang-petang ziarah binatang "semedang",
Sekarang ziarah aswaq zamzam time petang

Dulu main kat kandang,
Sekarang riadah kat padang

Dulu nasi dengan tempoyak tak pernah "lekang",
Sekarang cari kebab petang-petang

Dulu gebo senipis bawang,
Sekarang gebo boleh buat kain tutup kapal terbang

DAN,..

Dulu beg penuh makanan time mula datang,
Sekarang beg penuh kitab time nak pulang

Sunday, September 20, 2009

pantun raya


Ayah dan ibu ke Pasar Raya,
Naik kereta guna Lebuh Raya,
Singgah sebentar di Kota Raya
Untuk membeli Kad Raya,

Sebulan sudah Kita Berpuasa,
Ada juga yang tak Berpuasanya,
Kini sudah Tiba Masanya,
Selamat Menyambut Hari Raya.

Saban hari kita asyik Berpilihanraya,
Kerana wakil Rakyat Meninggal Dunia,
UMNO dan PAS bersua muka,
Duduk Semeja Menjamu Selera.

Malam Syawal Pasang Pelita,
Baru lepas Puasa,
Dah jadi Hantu Raya,
Ketika Kita Beriang Ria,
Jangan Lupa Mereka yang Menderita.

Hidang kek atas Meja,
Enak di makan sedap di rasanya,
Rendah Diri Sifat Mulia,
Mohon ampun Salah dan Dosa.

Satu Tahun Sekali Sahaja,
Eidilfitri untuk kemenangan Mulia,
Hari Raya Datanglah ke rumah Saya,
Tak cukup duit Gunalah Air Asia.

Gurau Senda Menggamit Ceria,
SMS di hantar Ganti kad Raya,
Mari Berdoa Pada Allah yang Esa,
Semoga Kita mendapat Redhanya.Amien ya Rabb..

Friday, September 4, 2009

رمضان مبارك عليكم جميعا


عن أبي هريرة ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يبشر أصحابه بقدوم رمضان يقول : قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم و تغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم)

أحمد والنسائي
فاغتنموها فرصة اخواني و اخواتي و ابذلوا جهدكم كي تحظوا بكل النعم و الخيرات التي قد نستطيع نيلها في هذا الشهر الكريم
جزاكم الله كل خير
^_^

احكوا آمييين

اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامنا في رَمَضَان صِيامَ الصائِمينَ، وَقِيامنا فيهِ قِيامَ القائِمينَ

ونَبِّهْنا فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، اَللّهُمَّ قَرِّبْنا فيهِ إلى مَرْضاتِكَ وَجَنّبْنا سَخَطِكَ

وَنقِمتِكَ،وَوَفِّقْنا فيهِ لِقِرآءةِ آياتِكَ اَللّهُمَّ واجْعَل لنا نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ،

بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنا فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنا فيهِ

بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ

Wednesday, September 2, 2009

wanita ibarat epal


epal belakang rumah ana(tolonglah jangan percaya)

"Wanita ibarat epal-epal yang tak berkualiti amat mudah diperoleh kerana ia berguguran di tanah.tapi epal yang tidak mampu dibeli berada dipuncak,susah dipetik,susah digapai..kadang-kadang epal itu risau,kenapa diriku belum dipetik,lantas ia merendahkan martabatnya dan menggugurkan dari menyembah tanah..sedangkan ia sebenarnya telah ALLAH jadikan begitu tinggi martabatnya sehingga tiada siapa yang berani memetiknya,hanya pemuda yang benar-benar hebat sahaja yang mampu,mungkin bukan di dunia tapi di akhirat.biarlah jodoh bukan di dunia,asalkan CINTA ILAHI mengiringinya."

Tuesday, September 1, 2009

wanita islam dan kecantikan(episod 2)MEWARNA RAMBUT

PERKHIDMATAN

1.inai(hitam/merah)menyejukkan kulit kepala.mengalakkan pertumbuhan rambut.menguatkan akar rambut.mengurangkan sakit kepala.menyihatkan rambut dan kulit kepala.

2.mewarna rambut.mengembalikan warna asal bagi rambut beruban.menukarkan warna asal rambut kepada warna yang lebih menarik.sebagai perhiasan(menampakkan warna atau celupan warna pada hujung rambut).punyai 2 jenis:Permanent(meresap dalam rambut).Semi Permanent(hanya menutupi bahagian luar rambut).

ULASAN

Dalam hal ini jika ia bertujuan untuk merubah kejadian asal agar lebih cantik daripadanya maka hukumnya adalah haram.ini kerana ia telah lari dari fitrah semulajadi ciptaan Allah SWT.ini di kuatkan lagi dengan janji syaitan untuk memperdaya uamat manusia yang bermaksud:"Dan sungguh akan aku suruh mereka(merubah ciptaan Allah SWT)".(surah an-nisa':119)

Merubah ciptaan Allah SWT yang dimaksudkan disini ialah sesuatu yang dilakukan sehingga satu kejadian asal (fitrah) bertukar kepada yang palsu atau lari dari fitrah kejadian azali dengan sengaja tanpa ada keuzuran (kemaslahatan).contohnya seseorang yang mewarnakan rambutnya sehingga ia menjadi satu perhiasan yang lebih cantik dari rambut asalnya.dari sudut ini ia termasuk dalam pembaziran harta (wang) untuk perkara yang tidak berfaedah dengan tujuan untuk menarik perhatian dan memperdaya orang lain.

Sudah tentu ianya akan membawa kepada pendedahan aurat,kerana tujuan asalnya sendiri adalah untuk dipertonton dan disaksikan.bertambah berat lagi apabila ia dilihat oleh lelaki ajnabi (asing) yang bukan mahramnya.maka disini hukumnya adalah haram.sekaligus menimbulkan sifat riyak apabila merasakan dirinya lebih sempurna dan menarik berbanding wanita lain.manakala faktor yang paling utamanya ialah tidak bersyukur dan redho dengan pemberian dan taqdir dari Allah SWT.

Kini berbagai jenis pewarna yang timbul sekaligus menarik minat wanita muslimah untuk mencubanya.persoalannya disini(cehh,macam debat la plak..)walaupun sebahagian jenama ini ditandai dengan logo halal,adakah ianya benar2 halal untuk digunakan dalam urusan bersuci seperti ketika berwuduk (mengangkat hadas kecil) dan mandi hadas besar yang memerlukan air untuk sampai ke semua bahagian rambut termasuklah kulit atau sebahagian untuk berwuduk.

Jika dilihat pada isi kandungan dan fungsi asalnya untuk mewarna rambut maka ia tentu akan menghasilkan sesuatu yang bersifat meliputi tetapi bukanlah meresap sepertimana sifat meresapnya inai pada jari dan kuku yang tidak menghalang air sampai pada bahagian yang wajib dibasuh.dari itu jika sifat pewarna rambut itu melekat atau melapis rambut,sekalipun ianya halal atau suci maka ia sudah pasti menghalang air untuk sampai kepada rambut.sekaligus tidak akan tamam (sempurna) mandi hadas besarnya dan akan menyebabkan ibadahnya tidak sah disebabkan hadasnya tidak terangkat (suci).


Warna yang dibenarkan dalam Islam untuk mewarna rambut adalah warna selain hitam dengan menggunakan bahan semulajadi daripada tumbuh-tumbuhan,sebagaimana sebuah hadith yang menyebut tentang amaran terhadap orang yang mewarna atau berinai dengan warna hitam iaitu,sabda Baginda SAW daripada Abbas R.Anhuma katanya:"Akan ada satu kumpulan orang berinai dengan warna hitam pada akhir zaman (seperti sekarang) diibaratkan seperti dada burung merpati yang hitam.mereka2 ini tidak akan mencium bau syurga."(HR Abu Daud,Nasai' dan lain2)

Tuesday, August 25, 2009

Ucapan Tahniah dari PAS Perak atas Kemenangan PAS dalam Pilihanraya N11 Permatang Pasir


* Saya selaku Pesuruhjaya PAS negeri Perak ingin melahirkan rasa kesyukuran dan gembira atas kemenangan YB Ustaz Salleh Man ( Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang) atas kemenangan cemerlang yang dicapai dalam pilihanraya kecil N11 pada 25 Ogos 2009 yang lalu.

* Saya bersama-sama dengan pimpinan dan ahli-ahli PAS seluruh negeri Perak mengucapkan syabas dan tahniah kepada YB Ustaz Salleh Man ( Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang) dan seluruh saf pimpinan PAS Pulau Pinang serta seluruh ahli PAS dan pengundi Permatang Pasir Pulau Pinang yang mencapai kemenangan cemerlang pada pilihanraya kecil ini sekaligus membuktikan pengundi-pengundi di Permatang Pasir tidak boleh digula-gulakan dan dijanjikan dengan pembangunan oleh Umno Barisan Nasional, akhirnya mereka dapat memilih antara hak dan kebatilan.

* Diharapkan dengan kemenangan di Permatang Pasir iini, akan menjadi isyarat bahawa PAS bersama dengan Pakatan Rakyat dapat diterima rakyat Malaysia seluruhnya dari berbagai-bagai keturunan dan pegangan agama dan seterusnya akan melebarkan kemenangan tersebut ke seluruh negara.

* Bagi PAS negeri Perak mengharapkan dengan kemenangan tersebut akan memberi suntikan dan semangat baru pada ahli dan pemimpin PAS di semua peringkat untuk bekerja keras mulai dari sekarang bagi memastikan kemenangan PAS dalam pembubaran DUN Perak yang dijangka akan berlaku tidak lama lagi dan Pilihanraya Umum ke 13 akan datang.

* Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullahu khairan kathira kepada semua petugas-petugas pilihanraya daripada PAS negeri Perak daripada semua peringkat, daripada JPN, Kawasan dan Cawangan, Dewan Ulamak, Pemuda dan Muslimat yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan komitmen.

* Semoga usaha mulia kita dalam memastikan Islam terus memimpin perubahan buat rakyat Malaysia mendapat keredhaan dan bantuan dari Allah SWT.Ustaz Abu Bakar Hussain(Pesuruhjaya PAS Perak)

Saturday, August 15, 2009

Kenali ulama


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسن
وسيئات أعمالنا ومن خواطر الهوى التي ترد على قلوبنا.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون


Al-Marhum Syeikh Said HawwaAl-Arif Syeikh Soleh Al-Jafari Al-Azhar

Al-Marhum Syeikh Sayyid Sabiq

Al-Muhaddis Prof Dr Syed Muhammad 'Alawi al-Maliki R.A & Al-Habib 'Ali Al-Jifri Haizohullah

Amir Fadl Al-Abbas Ad-Dandarawi
Syeikh Tantawi


Syeikh Ali Juma'ah

Tuan Guru Dato' Hj Nik Abdul Aziz b. Nik Mat

Syeikh HamzahSyeikh Abdul Kareem Al-Banjari

Dr Yusuf Qardawi


Dr Ramadhan Bouti bersama dengan Habib Ali

Syeikh Yasin Al-Kyari

Friday, August 7, 2009

Ma'ahad Tahfiz al-Quran wal-Qiraat addin 2

Ma'ahad Tahfiz al-Quran wal-Qiraat Addin 2
بسم الله الرحمن الرحيم
Segala puji hanya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Tuhan sekalian 'alam.Moga kitaemua senantiasa dibawah lembayung Rahmat dan Kasih SayangNYA.
InsyaAllah,kali ni ana ingin berkongsikan foto2 semasa ana menuntut di Ma'ahad Tahfiz al-Quran wal-Qiraat Addin 3.(eh2,ni bukan ke far'un lubuk katak?)owh,silap2.ini far'un ikhwah.far'un ana di Parit Perak Darul Ridzuan.furu'un akhawat ada 2 ja.Satu lagi kat Padang Rengas.jom layan foto!

(aik,surau?mana kelasnya??kata nak tunjuk)sinilah kami mengaji sebenarnya.ana rindu suasana riuh ngaji dulu.sekarang,kena ngulang sendiri.sendiri tebuk,sendiri baca.sorang2.sedih..


suasana dari asrama ke surau merah tadi.rumah yang warna kuning ni,asrama depan.kome nampak tak pokok kelapa tuh?ana pernah masa ana nak ke kelas,sipi ja buah kelapa jatuh sebelah.fuh!Alhamdulillah.


ha,yang ni baru asrama ana.jap2.asrama??ada rupa asrama ka?haha.macam rumah terbengkalai ja..

kepada sesiapa yang ingin menghulurkan bantuan,bolehlah menghubungi ana dengan segera.sms ON SUMBANGAN ke 3211.haha99x.eh2,tak kan akhawat pakai sampin kot!haha.sapa la dok t-do time imtihan nih.ikhwah jauh skit.

agak2 kome ana ada kat situ tak??khulasohnya,kalau ana ada kat situ dah lama ana delete gambar ni.hee.tak lalu tengok gambar ni lama2.batch baru nih.ada bapa kerat ja yang lama.gambar batch2 lama,tak boleh tayang kat orang.budak2 tak pe.Nampaknya setakat ni ja lah.nak letak gambar banyak2 tak boleh.takut suami deme marah ana plak.haha.sebenarnya ana sedih kenapa ramai akhawat diluar sana yang tak berminat dengan pengajian al-Quran ni.sepatutnya didalam Qalbi kita 'tertanam' senaskhah al-Quran dan Hadith.barulah hidup kita lebih terarah dalam menuju KeredhaanNYA.mungkin ada hikmah tersendiri yang kita tak mengetahuinya.ada yang diletakkan dalam kelompok ini.dan ada yang termasuk dalam kelompok yang lain.nikmat 'bersama' al-Quran tak dapat digambarkan.sendiri rasa.sekolah buruk mana pun tahapnya,itu bukanlah menjadi suatu ukuran dalam menuntut ilmu.apa yang patut dilihat ialah ilmunya.ingat ye adek2 pesan kakak nih..waakhiru kalam,salam huffaz dari ana.

kebesaran solat 2 rakaat


KEBESARAN SOLAT 2 RAKAAT

Allah SWT selesai menciptakan Jibrail as dengan bentuk yang cantik , dan Allah menciptakan pula baginya 600 sayap yang panjang,sayap itu antara timur dan barat.Ada pendapat lain menyatakan 124, 000 sayap.Wallahu a'lam minni waminkum. Setelah itu Jibrail as memandang dirinya sendiri dan berkata " Wahai Tuhanku , adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih baik daripada aku ?. "
Lalu Allah swt berfirman yang bermaksud .. " Tidak "
Kemudian Jibrail as berdiri serta solat dua rakaat kerana syukur kepada Allah swt . dan tiap-tiap rakaat itu lamanya 20,000 tahun .
Setelah selesai Jibrail as solat , maka Allah SWT berfirman yang bermaksud . " Wahai Jibrail , kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh , dan tidak ada seorang pun yang menyembah kepadaku seperti ibadat kamu , akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai , namanya Muhammad."Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa , sekiranya mereka itu mengerjakan solat dua rakaat yang hanya sebentar sahaja , dan mereka dalam keadaan lupa serta serba kurang , fikiran mereka melayang bermacam-macam dan dosa mereka pun besar juga . Maka demi kemuliaannKu dan ketinggianKu , sesungguhnya solat mereka itu aku lebih sukai dari solatmu itu .Kerana mereka mengerjakan solat atas perintahKu , sedangkan kamu mengerjakan solat bukan atas perintahKu ."
Kemudian Jibrail as berkata : " Ya Tuhanku , apakah yang Engkau hadiahkan kepada mereka sebagai imbalan ibadat mereka ?"
Lalu Allah berfirman yang bermaksud . " Ya Jibrail , akan Aku berikan syurga Ma'waa sebagai tempat tinggal ..."
Kemudian Jibrail as meminta izin kepada Allah untuk melihat syurga Ma'waa .
Setelah Jibrail as mendapat izin dari Allah SWT maka pergilah Jibrail as dengan mengembangkan sayapnya dan terbang , setiap dia mengembangkan dua sayapnya dia boleh menempuh jarak per jalanan 3000 tahun , terbanglah malaikat jibrail as selama 300 tahun sehingga ia merasa letih dan lemah dan akhirnya dia turun singgah berteduh di bawah bayangan sebuah pohon dan dia sujud kepada Allah SWT lalu ia berkata dalam sujud :
" Ya Tuhanku apakah sudah aku menempuh jarak perjalanan setengahnya , atau sepertiganya , atau seperempatnya ?"
Kemudian Allah swt berfirman yang bermaksud . " Wahai Jibrail , kalau kamu dapat terbang selama 3000 tahun dan meski pun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki , lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan , nescaya kamu tidak akan sampai kepada sepersepuluh dari beberapa perpuluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan solat dua rakaat yang mereka kerjakan ....."

Marilah sama2 kita fikirkan dan berusaha lakukan ... Sesungguhnya Allah S.W.T telah menyembunyikan enam perkara iaitu :
Allah S.W.T telah menyembunyikan redha-Nya dalam taat .
Allah S.W.T telah menyembunyikan murka-Nya di dalam maksiat .
Allah S.W.T telah menyembunyikan nama-Nya yang Maha Agung di dalam Al-Quran.
Allah S.W.T telah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadhan .
Allah S.W.T telah menyembunyikan solat yang paling utama di dalam solat (yang lima waktu ).
Allah S.W.T telah menyembunyikan ( tarikh terjadinya ) hari kiamat di dalam semua hari .

Semoga kita mendapat berkat daripada ilmu ini .
Wallahualam..

Sunday, July 19, 2009

wanita islam dan kecantikan(episod 1)

KECANTIKAN

Daya penarik tersendiri bagi wanita adalah dari segi kecantikan mereka.Bagi sesetengah lelaki kecantikanlah yang menjadi faktor utama dalam memilih wanita.Soal agama tidak lagi dipersoalkan asalkan berperawatakan menarik dan cantik sudah memadai.

Dari kecantikanlah timbulnya kehancuran dan fitnah di kalangan manusia.Tidak hairanlah wanita kerapkali menjadi mangsa kezaliman disamping mereka sendiri yang tidak dipedulikan batas kewanitaan yang telah ditetapkan syariat samada dari segi pemakaian,perhiasan dan sebagainya.Namun begitu tidak semestinya sebagai wanita muslimah penampilan tidak perlu dititikberatkan.Ini sebenarnya telah lari dari pentapan syaria.Sebagaimana hadith Rasulullah SAW,sabdanya yang bermaksud:"Kamu semua akan mendatangi saudara-saudara kamu.Disebabkan itu pebaikilah kenderaan kamu,dan pakailah pakaian yang bagus sehingga menjadi seperti tahi lalat di tengah-tengah umat manusia.Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kekejian dan mencarut.(Hadis Abu Dawud dan Hakim)

Rasulullah SAW telah mengkategorikan penampilan yang buruk sebagai suatu yang dibenci oleh Allah SWT.Apabila Islam telah menyeru kaum muslimin untuk sentiasa menjaga penampilan dan kebersihannya maka ia juga adalah perintah kepada kaum wanita.Justeru wanita muslimah tidak boleh mengabaikan dirinya,tidak peduli mengenai penampilan yang bersih ditengah kesibukan menguruskan rumahtangga dan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu.Bahkan disaran agar sentiasa berpenampilan baik dan tidak berlebih -lebihan iaitu berperibadi sebagai wanita muslimah.

Namun ditengah perjalanan menjalankan perintah berpenampilan menarik ini,muncullah anasir-anasir yang boleh menggugat keperibadian seorang wanita muslaimah.Konsep-konsep yang diterapkan ke dalam jiwa mereka dalam arus kemodenan ini meringankan apa yang telah ditetapkan dan dilarang dalam Islam.Inilah yang menjadi kebanggaan dan kejayaan orang kafir yang sentiasa ingin menjatuhkan Islam ke tahap yang mereka kehendaki.Justeru penelitian dalam penggunaan dan pengalamannya amat dititikberatkan dalam
Islam.

MERAWAT RAMBUT

PERKHIDMATAN TUJUAN

1.cuci rambut kebersihan rambut dan kulit kepala.
kebersihan (peredaran darah,melegakan
sakit kepala,kurangkan stress)
2.rawatan rambut (tradisional/moden) merawat kulit kepala yang
bermasalah seperti kelemumur,rambut berbuah
dan bercabang.

ULASAN :

Penghormatan terhadap rambut menurut citarasa Islam adalah dengan merapikan,membersihkan serta menjaga rupa bentuknya.Perintah itu disampaikan oleh Rasul SAW melalui hadisnya yang bekmaksud:"Dari Abu Hurairah katanya:Rasulullah SAW pernah bersabda:Barangsiapa yang mempunyai rambut,maka hormatilah rambutnya."(HR Abu Dawud)


dalam syarah hadis ini,hormatilah bermakna menghias dan membersihnya dengan membasuh,meminyak,menyisir(bunyi mcm indon ja,mksdnya menyikat),dan tidak membiarkannya berserabut serabai ja,sesungguhnya kebersihan dan pandangan yang kemas itu disukai semua.


Nabi SAW sendiri sangat membenci orang yang membiarkan rambutnya tidak terurus sehingga kadang2 akan menimbulkan bau yang tidak menyenangkan kepada orang lain.Perbuatan seperti ini diibaratkan Nab SAW seperti syaitan.Hal ini disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang bermaksud:"Dari Atha' Ibnu Yasar katanya:Ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid,maka ada seorang lelaki yang rambutnya dan janggutnya dalam keadaan berserabut datang pada beliau.Rasulullah SAW memberi isyarat pada orang itu untuk merapikan rambutnya dan janggutnya.Setelah orang itu melaksanakan apa yang diisyaratkan Nabi SAW,maka ia datang pada beliau.Sabda Rasulullah SAW :Bukankah yang sedemikian ini lebih baik daripada jika salah seorang dari kamu datang sedangkan rambutnya dalam keadaan berserabut bagaikan syaitan?"(HR Imam Malik)

Jika begitulah yang diterangkan mengenai kebersihan dan penjagaan kepada lelaki,maka bagi wanita tentulah lebih perlu kepada penjagaan dan perapian ini.Kerana rambutlah salah satu dari faktor utama kecantikan juga daya penarik dirinya.Bak kata masyarakat sekarang'rambut itu mahkota wanita'.Maka peliharalah dan hargailah ia selagi mana tidak menggunakan bahan yang berunsur haram dan was2 dalam penggunaanya.

MEMOTONG,KERINTNG DAN MELURUSKAN RAMBUT.

PERKHIDMATAN TUJUAN

1.gunting rambut nampak kemas

menyembunyikan muka yang kurang menarik

(hahaha.ishk,tak siqah buat macam tuh)

kepuasan dan keselesaan.

2.kerinting menampakkan rambut lebih lebat bagi yang

berambut nipis.

kepuasan diri.

bersifat sementara,tahan sehingga 6 bulan ja.

(kalo kome rasa salah,buat tak to ja)

3.rebonding untuk menampakkan rambut lebih kemas


bagi orang yang berambut kerinting.

kembang dan tak terurus.

kepuasan diri.

ULASAN :

Memotang rambut yang panjang dan menipiskan rambut yang tebal bagi wanita sebenarnya dibolehkan tetapi hendaklah dengan cara yang baik dan bukanlah kerana niat mahu mengikut gaya wanita kafir atau fasiq kerana apabila berniat menyerupai mereka maka akan termasuklah dalam golongan mereka.nak hadis tak?suatu hadis yang bermaksud:"Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum,maka dia adalah dari golongan mereka".(HR Abu Daud)

Perbuatan meniru gaya rambut dengan bentuk atau gaya fesyen dan penampilan kafir yang tidak sesuai dengan akhlak Islam adalah perbuatan yang haram.Dengan melakukan perbuatan itu bererti mengikut budaya mereka dan terpesong dari budaya Islam kita.

Wanita yang ingin memotong rambut hendaklah membetulkan niatnya untuk tidak mengikut atau menyerupai lelaki.Telah disebut dalam sebuah hadis mengenai hal ini yang bermaksud:"Dari Ibnu Abbas ra. katanya :"Rasulullah SAW melaknat kepada orang2 lelaki yang berlagak seperti wanita,juga wanita yang berlagak seperti lelaki".

Dalam riwayat lain disebutkan :"Rasulullah SAW melaknat kepada orang2 lelaki yang menyerupakan diri sebagai kaum wanita dan orang2 perempuan yang menyerupakan diri sebagai kaum lelaki".(HR Bukhari)

Oleh sebab inilah wanita dilarang mencukur rambut kerana dengan pencukuran itu akan mencerminkannya sebagai lelaki dari segi gaya dan penampilannya yang bererti keluar dari tabiat kewanitaannya.Maka jelaslah haram pencukuran bagi wanita.Sebagaimana hadis dari Ali b. Abi Talib ra. katanya:"Rasulullah SAW melarang wanita mencukur rambut kepalanya".(HR Tarmizi Dan Nasai'e)

Namun demikian jika terdapat penyakit kulit kepala,luka2 yang perlu untuk dicukur,maka dibolehkan untuk dicukur.Ini adalah di atas alasan darurat.Walaubagaimanapun tidak dibenar memperlihatkan kepala kepada orang lain sehingga sembuh luka2 itu dan kulit kepalanya bersih seperti sediakala.Tetapi jika terdapat cara lain yang boleh mengatasi penyakit itu seperti penggunaan minyak dan sebagainya,sehingga tidak perlu dicukur maka itulah yang terbaik.

Dalam masalah mengkerinting rambut dan meluruskannya juga terdapat kesamaran samada ia boleh dilakukan ataupun tidak.Ini kerana jika ianya bersifat selamanya-lamanya tentulah haram membuatnya kerana ia punyai unsur merubah ciptaan Allah SWT.Tetapi dalam hal ini,kaedah meluruskan dan mengkerintingkan itu hanya bersifat sementara dan boleh berubah kepada kejadian asal semula selepas beberapa waktu.nampaknya setakat ini sahajalah ilmu yang ingin ana kongsikan kali ni.ana nak solat dulu.nantikan sambungannya lagi pada masa akan datang.InsAllah,biiznillah..


Tuesday, May 26, 2009

هل لله تعالى مكان أو تمييز

الرقـم المسلسل:
4307

الموضوع:
هل لله تعالى مكان أو تمييز

مصدرها:

أمانة الفتوى


التاريخ:

16/12/2005

الـمـفـتـــي:
أمانة الفتوى
الســــؤال:
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2514 لسنة 2005م المتضمن : أنا طالب بكلية الشريعة وقد تعلمت ودرست في علم العقيدة : أن الله موجود بلا مكان ولا يتحيز في أي جهة ، فأفتوني في ذلك ؛ حيث إن هناك بعض من يتهجم على عقيدة الأزهر .


الـجـــواب:

من ثوابت العقيدة عند المسلمين أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان ؛ لأن المكان والزمان مخلـوقان ، وتعالى الله سبحانه أن يحيط به شيء من خلقه ، بل هو خالق كل شيء ، وهو المحيط بكل شيء ، وهذا الاعتقاد متفق عليه بين المسلمين لا يُنكره منهم مُنكِرٌ ، وقد عبَّر عن ذلك أهل العلم بقولهم : " كان الله ولا مكان ، وهو على ما كان قبل خلق المكان ؛ لم يتغير عما كان " ، ومن عبارات السلف الصالح في ذلك : قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام : " مَنْ زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك ؛ إذ لو كان في شيء لكان محصورًا ، ولو كان على شيء لكان محمولا ، ولو كان من شيء لكان مُحْدَثًا " ا هـ . وقيل ليحيى بن معاذ الرازي : أَخْبِرْنا عن الله عز وجل ، فقال : إله واحد ، فقيل له : كيف هو ؟ قال : ملك قادر ، فقيل له : أين هو ؟ فقال : بالمرصاد ، فقال السائل : لم أسألك عن هذا ؟ فقال : ما كان غير هذا كان صفة المخلوق ، فأما صفته فما أخبرت عنه . وسُئِل ذو النون المصري رضي الله عنه عن قوله تعالى { الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى } ، فقـال : " أثبت ذاته ونفى مكانه ؛ فهو موجود بذاته والأشياء بحكمته كما شاء " ا هـ . وأما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه فالمراد بها علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر ؛ لأنه تعالى منـزه عن مشابهة المخلوقين ، وليست صفاته كصفاتهم ، وليس في صفة الخالق سبحانه ما يتعلق بصفة المخلوق من النقص ، بل له جل وعلا من الصفات كمالُها ومن الأسماء حُسْنَاها ، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك ، والعجز عن درك الإدراكِ إدراكُ ، والبحث في كنه ذات الرب إشراكُ . وعقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة ، والسادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم جمهور العلماء من الأمة ، وهم الذين صَدُّوا الشبهات أمام المَلاَحِدَةِ وغيرهم ، وهم الذين التزموا بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر التاريخ ، ومَنْ كفّرهم أو فسّقهم يُخْشَى عليه في دينه ، قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه " تبيين كذب المفتري ، فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري " : " اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته ، وجعلنا ممن يتقيه حق تقاته ، أن لحوم العلماء مسمومة ، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ، وأن من أطلق عليهم لسانه بالثلب ، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب " ا هـ . والأزهر الشريف هو منارة العلم والدين عبر التاريخ الإسلامي ، وقد كوَّن هذا الصرحُ الشامخُ أعظم حوزة علمية عرفتها الأمة بعد القرون الأولى المُفَضَّلة ، وحفظ الله تعالى به دينه ضد كل معاند ومشكك ؛ فالخائض في عقيدته على خطر عظيم ، ويُخْشَى أن يكون من الخوارج والمرجفين الذي قال الله تعالى فيهم : { لَئِن لَّمْ يَنتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلًا } (الأحزاب 60). والله سبحانه وتعالى أعلم


TERJEMAHANNYA :

Kami telah merujuk tuntutan fatwa yang disenaraikan bernombor 2514 tahun 2005M terdapat dalamnya:

Soalan:
Saya pelajar di Kuliah As-Syari’ah, saya telah mempelajari dan belajar perihal ilmu aqidah bahawa : Allah itu wujud tanpa bertempat dan Allah tidak dilingkungi (berada) di arah (penjuru), maka saya minta kenyataan fatwa mengenai perkara tersebut, yang mana didapati sebahagian orang yang mengutuk akidah yang di ajar oleh Universiti Al-Azhar tersebut.

Jawapan : Dar Ifta Mesir

Antara akidah yang benar disisi Islam adalah Allah ta’ala tidak dilingkungi oleh tempat dan Dia tidak ditetapkan dengan zaman kerana tempat dan zaman adalah makhluk maka Allah maha suci daripada meliputi apa sahaja makhlukNya, bahkan Dialah Pencipta setiap sesuatu dan Dia mengetahui akan setiap sesuatu, demikianlah akidah yang telah disepakati oleh umat Islam, tidak menginkari akidah ini seorang pun orang islam, dan ulama ilmu Islam telah menyatakan : “ Allah telah sedia wujud tanpa bertempat dan Dia sediakala sebelum mencipta tempat, tidak berubah sama sekali ”.

Diantara kenyatan ulama Salafus Soleh pada perkara akidah ini adalah kenyatan dari Imam Ja’far As-Sodiq ‘alaihissalam : “ Barangsiapa menganggap Allah itu dalam sesuatu atau daripada sesuatu atau atas sesuatu benda maka dia telah syirik (kafir) kerana sekiranya Allah di dalam sesuatu maka Dia mempunyai ukuran, sekiranya dikatakan Allah atas sesuatu benda maka Dia dipikul dan sekiranya Dia daripada sesuatu maka Dia makhluk”.T.

Dikatakan kepada Yahya bin Muaz Ar-Rozi : “ Beritahu kami tentang Allah ‘azza wajalla, lantas beliau menjawab : ‘Dia Tuhan yang Esa ’, ditanyakan kepada beliau : ‘bagaimana Allah?’ maka beliau menjawab: ‘Pemilik Yang Berkuasa’ dan ditanya kepada beliau lagi: ‘ di mana Dia?’ maka beliau menjawab : ‘bil mirsod’ dan dikatakan kepada beliau: ‘aku tidak bertanya tentang itu’ kemudian beliau berkata: ‘ selain daripada ini maka itu adalah sifat makhluk, manakala sifatNya adalah telah dikhabarkan’”.

Ditanya kepada Zun Nu Al-Misry semoga Allah meredhoinya mengenai firman Allah : “Arrahman ‘alal Arasyi Istawa” beliau mengatakan: Allah telah menberitahu zatNya wujud dan Allah menafikan tempat bagi diriNya, Diri Allah wujud, makhluk pun wujud sepertimana ciptaan Allah kehendaki”.T

Manakala yang tertera dalam Alquran dan Alhadith daripada nas-nas menunjukkan ketinggian Allah ‘azza wajalla terhadap hambaNya maka ketahuilah bahawa maksunya ketinggian martabat, kemulian, kehebatan dan penguasaan kerana Allah tidak menyerupai makhlukNya, tidaklah sifatNya seperti sifat makhluk, tidaklah sifat Pencipta bersamaan dengan sifat makhluk yang berkaitan dengan kelemahan bahkan Allah itu bagiNya sifat sempurna daripada nama-nama yang muliaNya.

Segala yang terbayang dibenak pemikiran kamu maka Allah tidak begitu, lemah mengkhayalkan zatNya adalah pengetahuan yang benar dan mencari-cari zat Allah adalah syirik dan kufur.

Akidah Ulama Al-Azhar Al-Syarif adalah aqidah Al-Asyairah dan ia adalah akidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah, akidah ulama Al-Asyairah adalah akidah jumhur ulama umat Islam dan merekalah yang menentang kekacauan akidah oleh atheis dan selainnya dan Al-Asya’irahlah yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sollallahu ‘alaihi wasallam sepanjang waktu dalam sejarah Islam.
Barang siapa yang mengkafirkan Al-Asya’irah atau menghukum fasiq terhadap Al-Asya’irah maka akidah orang itu dalam bahaya.

Berkata Al-Hafiz Ibnu ‘Asakir rahimahullah dalam kitab beliau berjudul Tabyil Kazib Al-Muftary Fima Nusiba Ila Al-Imam Abi Al-Hasan Al-Asy’ary ( Kenyataan Terhadap Pendustaan Penipu Kepada Apa Yang Disandarkan Kepada Imama Abu Hasan Al-Asy’ary) katanya: “ Semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu dan mengolongkan dalam golongan orang bertaqwa, ketahuilah bahawa daging ulama yang diracun (difitnah) dan Allah akan membalasnya, barangsiapa menyandarkan keatas ulama Islam pendustaan maka Allah akan menimpakan kepadanya bala yang besar ketika dia mati dengan mematikan hatinya”.T

Dimaklumkan bahawa ulama Al-Azhar As-Syarif merupakan tempat kautan ilmu dan agama seperti terdapat dalam sejarah Islam yang tidak boleh dinafikan lagi, dan Al-Azhar tetap secara jelas dengan pegangan ini menyampaikan seperti ulama selepas kurun pertama yang mulia, Allah menjaga agamaNya daripada segala penentangan dan peragu, maka sesiapa menentang akidah ini adalah bahaya yang amat besar dan mereka yang menentang akidah ini ( Allah Wujud Tanpa Bertempa) adalah golongan Khawarij dan golongan Murjifah yang Allah telah menceritakan keburukan mereka dengan firmanNya : لَئِن لَّمْ يَنتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلًا

Surah Al-Ahzab ayat 60

Wallahu 'alam

رَفْع الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

رَفْع الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ


حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتَ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ
مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا
جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرعِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
Hadis Abdullah bin Amru bin Al-As r.a
katanya:Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Allah s.w.t tidak mengambil ilmu Islam itu dengan cara mencabutnya dari manusia. Sebaliknya Allah s.w.t mengambilnya dengan mengambil para ulama sehingga tidak tertinggal walaupun seorang. Manusia melantik orang jahil menjadi pemimpin, menyebabkan apabila mereka ditanya mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula.(HADIS RIWAYAT MUSLIM)-Bab Pada Akhir Zaman Ilmu Islam Akan Dihapuskan Dan Diambil Oleh Allah s.w.t Lalu Timbullah Kejahilan Dan Berbagai Fitnah

الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن خواطر الهوى التي ترد على قلوبنا.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون "Dikesempatan ini,ana ingin mengucapkan selamat hari guru khususon ila ibu dan abah(Hj Najmy b Hussin dan Hajah Sharimah bt Kamis)kerana merekalah guru ana yang pertama dan ana knl.seterusnya buat semua utz2 dan utzh2 yg telah menjadi guru ana sma ada secara langsung dan x langsung selama ni.buat guru tasme' ana(al fadhil utz ku nor azman b. ku mansor al-hafiz)shukran ana ucapkan kerana sanggup menggorbankan masa lepak dan t-do semata-mata utk tasme' ana.maap sbb sllu bt utz penin dgn ana.hehehe...bt guru tarannum(al-fadhil utz fakrurrazi al-hafiz)shukran utz!bt guru madah ,ana syok bljo smpi jenuh tahan mata .jasa antum,hanya Allah Ta'ala bisa membalasnya di akhirat kelak.jazakumullahukhairan jazak

'muslimah dan gambar,mengapa perlu diperlihatkan gambar?'


MUQADDIMAH
Terkadang bila melayari weblog-weblog rakan, menjelajah ke dalam duniamaya bagi manusia yang memayakan diri mereka, saya merasa hairan melihat sesetengah weblog muslimah, yang bertudung, yang menutup aurat,tidak segan silu pula untuk memaparkan gambar masing-masing. Tiadalah terlalu salah untuk memaparkan gambar anda, ya muslimah sekalian,namun, sayangnya, anda terlupa bahawa gambar yang anda posting itu adalah gambar sebesar skrin 17 inci! Setiap butir jerawat dan buluhalus di muka anda terpampang rapi!
MUSLIMAH & GAMBAR : ADA APA DENGANNYA?
Tidaklah tujuan saya mengaibkan kalian. Saya adalah rakan kamu. Sahabatkamu. Yang enggan melihat wajah-wajah anda itu, dipaparkan sewenang-wenangnya kepada orang. Biarpun wajah bukan aurat mengikutsesetengah mazhab, namun tatkala fitnah mengundang, tidakkah ia melayakkan ianya ditutup dari pandangan umum?
Muslimahku,Dunia internet semakin berkembang maju. Satu hari, satu weblog, mungkin berjuta-juta orang yang melihatnya setiap hari. Di kalangan mereka ada yang bagus, yang menundukkan pandangan selaras firman Allah dalam
SurahAn-Nur “Katakanlah (Wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki Yangberiman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandangYang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebihsuci bagi mereka; Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannyatentang apa Yang mereka kerjakan.” Namun, kita harus akui, bahawa dikalangan jutaan orang itu, ada yang hatinya sakit, ada yang jiwanya perit menanggung kesakitan akibat terlihat wajah-wajah kamu biarpun kamu bertudung litup.
Muslimahku,Kalau kita lihat dunia gambar bukan main maju lagi. Dahulu, cuma setakat kamera yang perlu dicuci gambarnya. Kini, telefon juga menjadi kamera. Kamera pula lebih dahsyat, lebih instant, sesegera mee segera yang sama kerosakan yang dibawanya, penyakit hati.
Alangkah malangnya, kalau wajah-wajah anda yang terpamer itu,mengundang gejolak rasa di jiwa insan bernama lelaki, yang beriman akan beristighfar dan memujuk hati, manakala yang sakit jiwanya, akan mula mengganggu anda. Mula memburu anda dengan SMS, telefon, hatta mungkin mendekati anda, dengan tujuan memiliki anda….Hanya kerana satu kesilapan yang mungkin anda tidak terniat, wajah anda terpampang besardi internet!
Gambar adalah bayangan realiti. Namun mungkin juga ia fantasi.Kadangkala tertipu juga lelaki pada fantasi Photoshop, Fireworks dan seribu satu pengedit gambar lagi. Kalau itu memang tujuan anda, anda tanggung sendirilah. Tapi kalau niat anda cuma berkongsi, dengan tanpa sedar mengajak fitnah bertandang, maka amaran saya, hati-hatilah!PENYELESAIANNYA….
Andalah sahaja yang mampu menyelesaikannya. Bukan orang lain. Diri anda, andalah yang harus menjaganya. Apa tujuan anda bertudung danmenutup aurat? Bukankah kehendak syariat dan ingin menutup pandangan orang kepadamu? Maka, soalan saya, menundukkan pandangan bukan kehendak syariatkah? Memaparkan wajah anda besar-besar menutup pandangan orang terhadap andakah?
Kerana weblog-weblog dan web foto itu milik anda, seharusnyalah anda kecilkan wajah-wajah anda dengan mengecilkan saiz gambar itu. Banyakcara boleh dilakukan menggunakan perisian pengedit gambar. Belajarlah daripada yang tahu. Hindarkanlah aksi-aksi dan posing-posing yang hanya akan menambahkan lagi kerosakan jiwa masyarakat. Sekiranya niat anda hanya ingin berkongsi dengan rakan muslimah anda, lakukanlah secara tertutup. Elakkan posting yang boleh dilihat oleh segala macam jenis orang. Kalau lebih mudah, anda kirim saja emel bergambar pada rakan muslimah anda itu.
Ingat, wajah anda, anugerah Allah. Anugerah Allah itu hanya layak dilihat berkali-kali oleh yang layak sahaja.Kerana dirimu begitu berharga...
Wallahu A’lam..

'sumber rujukan : Dar Ifta' al-Misriyyah'

01.Hukum pakai cincin besi bagi orang lelaki?
Makruh. Kata setengah ulama' Haram.

02.Saei di antara Sofa dan Marwah menggunakan laluan lama dan baru yang diperluas?
Sah saeinya. Setengah pendapat mensyaratkan darurah dalam menggunakan laluan baru yang diperluas.

03.Sambutan maulid Ahli Bait Rasulullah dan para masyaeikh tarikat?
Harus.

04.Hukum menemui paderi atau sami budha untuk tujuan berubat?
Haram dan boleh bawa kepada syirik.

05.Hukum berhubung dengan jin?
Tidak harus berhubung dengan jin dengan apa jua cara.

06.Hukum jual barang (yang dibeli secara ansuran) dengan cash?
Sah jualan tersebut.

07.Hukum solat di belakang imam yang bermazhab bukan Syafe'i?
Sah solatnya.

08.Suara perempuan aurat?
Yang rojih bagi kami ialah suara perempuan itu tidak aurat pada zatnya. Akan tetapi melembutkan suara itu dengan perkataan akan menarik perhatian lelaki yang bukan mahram adalah dilarang.

09.Pergaulan lelaki perempuan di universiti?
Tidak ada apa-apa halangan daripadanya dari sudut syara' selagi pergaulan itu mengikut had adab-adab dan mengikut ajaran Islam. Dan adalah perempuan itu perlu bersopan dalam pemakaiannya, mengenakan pakaian yang luas dan longgar tidak menyifatkan dan menampakkan apa yang di bawahnya dan juga tidak menzahirkan susuk tubuhnya dalam masa yang sama menjaga pandangannya dan tidak terlibat dengan khalwat walau apapun keadaan dan sebab, dan dengan syarat menjaga apa yang diharamkan oleh Allah dalam penglihatan, pendengaran dan perasaan.

10.Hukum puasa perempuan dlm haidh dan nifas?
Haram.

11.Solat Juma'at diganti dgn solat zohor?
Harus dlm keadaan darurah.

12.Isteri mengeluarkan zakat kpd suaminya yg faqir?
Harus.

13.Zikir slps solat fardhu secara bersendirian atau berjemaah?
Sunat.

14.Jama' solat kerana uzur yg kuat?
Harus.

15.Puasa qada' dgn puasa 6 bulan Syawal dlm satu masa?
Harus.

16.Melafazkan (Talaffuz) niat utk solat?
Harus.

17.Solat di belakang imam yg fasiq?
Harus.

18.Menjawab panggilan ibu ketika solat sunat?
Harus.

19.Mengulangi wudhuk dan solat slps sempurna krn syak pd wudhuk?
Makruh.

20.Selawat ke atas Nabi SAW secara nyaring slps azan dan memuji dgn menyifatkan keutamaan baginda?
Harus.

21.Solat di Masjid yg ada kubur?
Harus.

22.Baca al-Quran melihat kpd mushaf ketika solat?
Harus.

23.Tinggal solat Juma'at ketika musafir?
Harus.

24.Bersalaman slps solat?
Harus.

25.Hukum perempuan jadi imam kpd lelaki pd solat juma'at?
Haram.

26.Berwudhuk sebelum mandi wajib?
Sunat.

27.Solat jenazah ke atas org murtad?
Haram