Friday, June 10, 2011

(Peringkat pertama I’adah bagi yg sudah menghafaz al Quran 5juz

HARI/TARIKH

MUKA SURAT

1

JUZ 1 (1-5 MUKA)

2

JUZ 1 (6-10 MUKA)

3

JUZ 1 (11-15 MUKA)

4

JUZ 1 (16-20 MUKA)

5

JUZ 2 (1-5 MUKA)

6

JUZ 2 (6-10 MUKA)

7

JUZ 2 (11-15 MUKA)

8

JUZ 2 (16-20 MUKA)

9

JUZ 3 (1-5 MUKA)

10

JUZ 3 (6-10 MUKA)

11

JUZ 3 (11-15 MUKA)

12

JUZ 3 (16-20 MUKA)

13

JUZ 4 (1-5 MUKA)

14

JUZ 4 (6-10 MUKA)

15

JUZ 4 (11-15 MUKA)

16

JUZ 4 (16-20 MUKA)

17

JUZ 5 (1-5 MUKA)

18

JUZ 5 (6-10 MUKA)

19

JUZ 5 (11-15 MUKA)

20

JUZ 5 (16-20 MUKA)

No comments: